Recyklace je slovo cizího původu a můžeme je vyjádřit českým slovem – koloběh.
V případě recyklace skla pak jde o to, že sklo jako konečný produkt vstupuje znovu po použití do výroby jako druhotná surovina, aniž by ztratilo jakoukoli vlastnost, která by snížila jeho užitnou hodnotu.
Tak vlastně může sklo teoreticky cirkulovat do nekonečna. Oproti řadě jiných obalových materiálů má tu výhodu, že nemusí být před znovupoužitím nijak náročně upravováno. Pouze se rozdrtí na skelný písek. K tomu slouží moderní recyklační linka.

Význam recyklace skla je velmi vysoký, ať už z hlediska ekologického, energetického i technického. Recyklace skla přispívá k ekologii třemi způsoby:

  • Šetří přírodní zdroje i strategické suroviny země, šetrné zacházení s přírodními surovinami znamená méně zásahů do přírody
  • Významně odlehčí skládkám komunálních odpadů a nevyvolává potřebu skládek nových (cca 70 000 m³ ročně)
  • Šetří energii jak při těžbě vstupních materiálů, tak zejména při samotné výrobě skla (cca 30% úspor na jedné tuně skloviny)

Recyklace skla je jedním z technologicky nejjednodušších a nejdokonalejších recyklačních kruhů.

Odpadové ploché sklo rozdělujeme zhruba do těchto kategorií:

B - čirý float určený k recyklaci
C - Zelený float, skla probarvená ve hmotě, izolační skla, skla s potiskem, kalená skla, boční a zadní autoskla
D - sklo lepené – čelní autoskla, lepená stavební a bezpečnostní skla
  E - drátoskla
O - obalové sklo - sklenice,lahve

Postup zpracování skla

1. Manipulace se střepy je prováděna moderním nakladačem.
2. Skleněné střepy vstupují do recyklační linky vložením do předdrtiče s magnetickou separací kovových částí
3. Výrobní linka dokáže recyklovat až 45 000 tun střepů ročně
4. Proces odstranění hrubých nečistot je prováděn ruční separací
5. Konečné vyčištění je provedeno optoelektronickým zařízením ve dvou po sobě jdoucích fázích
6. Pomocí dělících sít je recyklát rozdělen do frakcí podle požadované granuláže
7. Vyrobený recyklát je expedován odběratelům