Společnost ENVY RECYCLING s.r.o. je od listopadu 2013 provozovatelem recyklační linky na odpadové ploché sklo ve Stráži pod Ralskem.

Recyklační linka zpracovává obalové sklo, převážně ze separovaného sběru z obcí a také ploché sklo čiré a barevné, včetně skel lepených, drátoskel i ornamentních skel. Recyklační linka sklo rozdrtí a odseparuje od organických nečistot, magnetických i nemagnetických kovů, keramiky, kamene a porcelánu a dále roztřídí na jednotlivé barvy a granulometrii dle požadavků odběratelů – výrobců obalového, plochého skla a skleněných vláken.


Projekt: Instalace fotovoltaické elektrárny ve firmě ENVY RECYCLING s.r.o.

Společnost provozuje vlastní dopravu, kterou si zajišťuje svoz střepů od dodavatelů z celé České republiky a odvoz recyklátu odběratelům.

Doprava společnosti ENVY RECYCLING s.r.o. má již kompletně zpracovanou logistiku výskytu a svozu střepů z plochého skla. V současné době se neustále rozrůstá sběrná síť střepů z celé České republiky.

Společnost ENVY RECYCLING s.r.o. je držitelem certifikátu
ISO 9001:2015
.

IČZ (identifikační číslo zařízení)
CZL00745 – zařízení k využívání skleněných odpadů
linka Stráž pod Ralskem

Projekt: Snížení energetické náročnosti recyklační linky